Livets Hjälp

Stängt för nya medlemskap. Livets Hjälp avvecklas i december 2023

Medlemskap för endast 200 kr/år

Starkare röst för de mest utsatta i Huddinge!

Ju fler medlemmar vi är desto mer påverkan har vi när vi pratar och diskuterar med bl a våra politiker och tjänstemän.

Stabilitet och långsiktighet

Vi behöver kunna ha en stabilare ekonomi och kunna budgetera för alla våra hjälputgifter och administration, både kortsiktiga men främst långsiktigt.

Medlemmar ger resurser

För att ansöka om ekonomiska bidrag och resurser för bl a lokal, träffar, event, aktiviteter behövs medlemmar.

Bättre kommunikation och förmåner

Medlemmar får nyhetsbrev med uppdatering om insamlingar och pågående projekt samt aktuella nyheter. Regelbundna förmåner och rabatter från våra lokala samarbetspartners för alla våra medlemmar.

Bli medlem nu, endast 200 kr/år